อาหารไทดำ

การพัฒนาตำรับและสำรับอาหารภูมิปัญญาอาหารพื้นเมืองไทดำจากพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้าน บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เราได้รวบรวมบริบทตำรับและสำรับอาหารพื้นเมืองไทดำจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ใช้พืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้านเป็นส่วนประกอบ เพื่อพัฒนาตำรับอาหารพื้นเมืองไทดำ ที่ใช้พืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้านให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยพัฒนาชุดสำรับอาหารพื้นเมืองไทดำให้ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักโภชนาการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์


อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเว็บไซต์ของเรา

ตำรับและสำรับอาหารไทดำจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้พืชพื้นถิ่นเป็นส่วนประกอบหลัก และตำรับมาตรฐานอาหารไทดำจากการใช้พืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้าน ไม่น้อยกว่า 10 ตำรับ จากพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้าน ไม่น้อยกว่า 5 สำรับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยเราได้รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลตำรับและสำรับอาหารจากพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้านไว้เป็นศูนย์เรียนรู้ ไว้ในศูนย์วัฒนธรรมไทดำ รวมไปถึง7. ชุมชนได้การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มีการจัดสำรับอาหารพื้นเมืองไทดำจากพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้านให้ผู้เข้าพักในโฮมสเตย์ และจัดเลี้ยงอาหารพื้นเมืองไทยดำที่มีพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในหมู่บ้านไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยทีมนักวิจัย

ข้อมูลทีมนักวิจัย พร้อมภาพถ่าย
ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง
ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางมณีรัตน์  สุตันตั้งใจ
นางมณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายจักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์
นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Do You love us? Purchase this theme!

Typi non habent claritatem insitam, est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem.


ติดต่อศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ
086 035 4738
หรือ ส่งอีเมล์มาหาเรา
gotoloei@gmail.com